Betingelser & vilkår for tilmelding

Betingelser & vilkår for tilmelding

Betingelser & vilkår

Bestilling og betaling

Du kan bestille kurser pr. telefon på +45 93 96 96 87, e-mail : kontakt@foerstehjaelpsskolen.dk eller via vores tilmeldingsformular.

Umildbart efter modtagelse af tilmeldingen, fremsender Førstehjælpsskolen en e-mail bekræftelse med tilhørende faktura, hvorefter aftalen betragtes som bindende.

Minimum 8 (otte) dage efter modtagelsen af fakturaen skal Bankoverførslen være registret hos Førstehjælpsskolen – med mindre tilmeldingen finder sted med kort varsel, vil betalingsfristen blive mindre og mindre desto tættere datoen er på kursus start. Er betalingen ikke registreret hos Førstehjælpsskolen rettidigt, udsendes en påmindelse til den tilmeldingsangivet e-mail. Hvis ikke betalingen registreres efter påmindelsen (Udsendes på mail og SMS), udsendes rykkergebyr på kr. 100,00 (op til to gange). Er betalingen inkl. rykkergebyr fortsat ikke betalt vil sagen efter 10 dage overdrages til INKASSO, som efterfølgende vil overtage sagen.  

Husk at opgive:  Navn og faktura nummer.

 

Afbestilling

Hvis du afbestiller din tilmelding, skal dette ske minimum 7 dage før kursus start. Opfyldes dette ikke vil der blive opkrævet fuld betaling. Dette vil ligeledes blive opkrævet ved udeblivelse af kursus.

 

Aflysning  

Aflyser Førstehjælpsskolen det tilmeldte kursus grundet sygdom eller anden forhindring, der gør at instruktøren ikke kan nå frem til afholdelse af kurset, tilbydes et nyt kursus eller fuld refunderingen.

I tilfælde af at kurset har for få tilmeldte kursister (minimum 8 deltagere), har Førstehjælpsskolen ret til at aflyse kurset – dog med 5 dages varsel. I dette tilfælde vil alle tilmeldte kursister få det fulde beløb retur indenfor 7 hverdage.

Kurset kan aflyses grundet force majeure (katastrofe, strejke, optøjer, krigshandlinger eller lignende), i hvilke tilfælde Førstehjælpsskolen er forpligtet til snarest at underrette kunden.

Ansvar (Vigtigt)

Førstehjælpskurser er vejledende, og Førstehjælpsskolen er ikke ansvarlig for eventuel tings- eller personskader og/eller tab, der er indtrådt, som følge af anvendelse af førstehjælp.