FRILUFTSVEJLEDER
FØRSTEHJÆLP

Friluftsvejleder førstehjælpskursus

Hånden på hjertet - det redder liv

HLR & brug af hjertestarter

Førstehjælpskompetencer der virker 

kursus friluftsvejleder

Friluftsvejleder Førstehjælpskursus

Kursets varighed : 12 timer (Op til 32 kursister)

Kurset omhandler førstehjælp i forbindelse med faldskader og andre førstehjælpsrelaterede skader, hvor kursisten får de nødvendige færdigheder til at kunne handle korrekt og sikkert når uheldet er sket.

Vi underviser jf. Dansk Førstehjælpsråds gældende direktiv for førstehjælp og genoplivning.

Hjerte-Lunge-Redning inkl. brug af hjertestarter.

Førstehjælps teorilektioner : ABCD.

Skriftlig og praktisk førstehjælpsprøve.

Kursus pris
KR. 750,00 pr. kursist 

FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud på dette førstehjælpskursus.

Førstehjælpsundervisning

Hos Førstehjælpsskolen kan der arrangeres alle typer for førstehjælpskurser.
Ønsker du et specielt tilrettelagt kursus for dine medarbejdere eller lignende så kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Præsentation

DEL 1

Præsentation & Teori

I den første del af teorien gennemgår vi førstehjælpens 3 hovedpunkter, dele af menneskets anatomi, bevægelsesenergi, skader i forbindelse med ulykker på arbejdspladsen, symptomer, samt hvilke redskaber man har til rådighed når uheldet er sket.

DEL 2

Praktisk gennemgang

Efter den teoretiske del arbejder vi nu videre med den viden kursistenhar fået. Det sker i praktiske opgaver hvor de selv får lov til at udføre førstehjælp såsom at sikre frie luftveje, standse små og store blødninger med forbindinger og alternative forbindinger. Forevist hvordan man gør brug af heimlich metoden.

praktisk gennemgang
hlr og aed

DEL 3

Hjerte-Lunge redning & AED

I denne del undervises der i hjerte/lungeredning også kaldet HLR.
Her bliver der lagt vægt på udførslen og korrekt håndtering af den tilskadekommende. Der undervises i brugen af flere forskellige typer AED (hjertestarter) hvorefter kursisterne selv skal prøve AED og HLR på en dukke. Vi har selvfølgelig kun øvelses AED´er som de benytter.

DEL 4

Praktisk slutkontrol

Som afslutning på dagen, skal kursisterne bestå en teoriprøve med spørgsmål fra dagens undervisning. Efterfølgende gennemføre vi en slutkontrol hvor alle eleverne i hold skal samarbejde og udøve førstehjælp på" tilskadekommende" personer i et opsat scenarie.

Når den praktiske prøve er afsluttet og bestået - modtager kursisten sit førstehjælpsbevis.

slutkontrol