FØRSTEHJÆLPSKURSER

VORES UDVALG AF KURSER

Vi skræddersyer gerne kurser efter jeres behov.

Vi underviser jf. Dansk Førstehjælpsråds gældende direktiv for førstehjælp og genoplivning.

TRAFIKRELATERET FØRSTEHJÆLP (8)

TRAFIKRELATERET FØRSTEHJÆLP

8 timers trafikrelaterede førstehjælpskursus for køreskole-elever.

Kursets varighed : 8 timer (Kan fordeles på 2 x 4 timer)

Omhandler førstehjælpens 3 hovedpunkter, praktiske handlebaner og førstehjælpsprøve.

Hjerte-Lunge-Redning inkl. brug af hjertestarter.

Trafikrelateret skader og behandling af disse.

Skriftlig og praktisk førstehjælpsprøve.

Kursus pris
KR. 600 pr. kursist 

FRILUFTSVEJLEDER FØRSTEHJÆLP

Kursets varighed : 12 timer (Kan fordeles på 2 x 6 timer)

Kurset omhandler førstehjælp i forbindelse med faldskader og andre førstehjælpsrelaterede skader, hvor kursisten får de nødvendige færdigheder til at kunne handle korrekt og sikkert når uheldet er sket.

Hjerte-Lunge-Redning inkl. brug af hjertestarter.

Førstehjælps teorilektioner : ABCD.

Skriftlig og praktisk førstehjælpsprøve

Kursus pris:
Fra KR. 795,00 pr. kursist
Friluftsvejleder FØRSTEHJÆLP (9)
TRAFIKRELATERET FØRSTEHJÆLP (10)

ERHVERVSRELATERET FØRSTEHJÆLP

Kursets varighed : 2-18 timer 

Specielt designet førstehjælpskursus til jeres erhverv. Rigtig mange uheld sker på arbejdspladsen og medarbejderne mangler ofte de nødvendige førstehjælps-egenskaber til at kunne hjælpe.

Det er netop her vi kan tilbyde bedre vilkår/et sikrere miljø for virksomhedens ansatte.

Vi tilbyder kurser der er skræddersyet til jeres virksomhed.

Erhvervsrelateret skader og behandling af disse.

Hjerte-Lunge-Redning inkl. brug af hjertestarter.

Skriftlig og praktisk førstehjælpsprøve.

Kursus pris fra:
KR. 595,00 pr. kursist 

SÅDAN GØR VI

Hos Førstehjælpsskolen kan der arrangeres alle typer for førstehjælpskurser.
Ønsker du et specielt tilrettelagt kursus for dine medarbejdere eller lignende så kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Her er der beskrevet et typisk 8 timers kursus til trafikrelaterede kursister.

Førstehjælpsskolen (10)

Teoretisk gennemgang

I den første del af teorien gennemgår vi førstehjælpens 4 hovedpunkter, dele af menneskets anatomi, bevægelsesenergi, skader i forbindelse med bilulykker, symptomer, samt hvilke redskaber man har til rådighed når uheldet er sket.

Førstehjælpsskolen (9)

Praktisk gennemgang

Efter den teoretiske del arbejder vi nu videre med den viden kursistenhar fået. Det sker i praktiske opgaver hvor de selv får lov til at udføre førstehjælp såsom at sikre frie luftveje, standse små og store blødninger med forbindinger og alternative forbindinger. Forevist hvordan man gør brug af heimlich metoden.

Førstehjælpsskolen (11)

Teoretisk gennemgang

I denne del undervises der i hjerte/lungeredning også kaldet HLR.
Her bliver der lagt vægt på udførslen og korrekt håndtering af den tilskadekommende.

Der undervises i brugen af flere forskellige typer AED (hjertestarter) hvorefter kursisterne selv skal prøve AED og HLR på en dukke. Vi har selvfølgelig kun øvelses AED´er som de benytter.

Førstehjælpsskolen (12)

Praktisk gennemgang

Som afslutning på dagen, skal kursisterne bestå en teoriprøve med spørgsmål fra dagens undervisning. Efterfølgende gennemføre vi en slutkontrol hvor alle eleverne i hold skal samarbejde og udøve førstehjælp på" tilskadekommende" personer i et opsat scenarie.

Når den praktiske prøve er afsluttet og bestået - modtager kursisten sit førstehjælpsbevis.